21. marts 2013

Gæk Gæk Gæk

Jeg arbejder i en digitaliseringsafdeling. Jeg går ind for digitale løsninger. Men rør blot ikke ved mine postale gækkebreve!