6. december 2012

Kjærlighetens matematik

Sæt de tre faktorer passion (begær), intimacy (venskab) og commitment (forpligtelse/troskab)* ind i et skema og voila: kærlighed på formel!


Type of love Passion Intimacy Commitment
Nonlove - - -
Liking (Friendship) - Yes -
Infatuated Love Yes - -
Empty Love - - Yes
Romantic Love Yes Yes -
Companionate Love - Yes Yes
Fatuous Love Yes - Yes
Consummate Love Yes Yes Yes


Og til dem der vil vide mere: artikel på Wikipedia

PS: Hvorfor er overskriften på svensk? Forklaring følger (men det er i så fald noget godt! :-))

* mine oversættelser.