5. januar 2014

Det er en skam.

Den intenderet mildhed
går over.

Den intensiveret arrighed
tager over.

Sjælen skammer sig.