22. december 2005

Lad det klinge HØJT i sky

Jeg er færdig. Og her er den så, konklusionen og kulminationen på mange ugers arbejde og menral frustration:

I indeværende projekt har jeg med udgangspunkt i Det Retoriske Kompas opstillet fjorten kvalitetskriterier til vurdering af webkommunikationskurser. Med en empirisk undersøgelse bestående af interviews med tre kursusudbydere fik jeg efterfølgende muligheden for at afprøve de fjorten kriteriers egnethed, hvilket fremgår af diskussionen i forrige kapitel.
Selvom Det Retoriske Kompas som sådan har vist sig egnet til at konstruere et projekt og en interviewguide ud fra, indrømmer jeg gerne, at det måske bliver for omfattende og dermed urealistisk, at en medarbejder eller en personaleansvarlig kan og vil bruge den tid, det tager at undersøge alle elementerne. Som jeg har været inde på, er det heller ikke nødvendigvis alle faktorer af Det Retoriske Kompas, der behøver være i spil, for at en given person kan få en form for indsigt i det at skrive til nettet. Hertil behøver han blot en række konkrete redskaber og nogle øvelser for at hans kompetenceniveau på området øges. Ønsker man derimod at kunne mestre alle grene af den digitale formidling, ja så skal alle kompassets ni faktorer i spil, ligesom kurset må have en varighed på langt mere end en dag.
Til trods for ovenstående er der fortsat nogle af de fjorten retningslinier, jeg mener kan betragtes som minimumskrav i forhold til kvaliteten af et kursus i digital formidling:

  • Målgruppedefinering bør være - om ikke i centrum - så en fast bestanddel af kurset
  • Kursisterne bør modtage sproglige guidelines til produktion af teksten
  • Kursusbeskrivelsen bør være så ekspressiv, at kursisternes forventninger kan afstemmes herefter
  • Kursusvirksomhedens hjemmeside bør naturligvis leve op til de forskrifter, de selv underviser efter
  • Kurset bør indeholde øvelser, der udøves på en computer

Men det bedste råd, jeg synes at kunne give på baggrund af den viden, indeværende projekt har givet mig, er, at man forud for bestilling af et kursus – om det er til sig selv eller et firma – skal gå i dialog med kursusudbyderen, så man sammen kan tilrettelægge eller spore sig ind på det kursus, man har brug for. Hvis kursusudbyder kun tilbyder et såkaldt ”færdigt produkt” og dette ikke lever op til de behov eller forventninger, man har, gælder det om at søge videre. For de skræddersyede kurser findes; det er blandt andet Tankevirksomheden et godt eksempel på.

PUNKTUM!