1. juli 2017

Af ord er du kommet. Til ord skal du blive.

Jeg er her.
Igen.