4. november 2015

Mood

Jeg tracker mit mood
og kender mit hood
(til udødelighed).

Jeg længes efter fortid
med anderledes gener
og drømmer en evig drøm
med dør til havet.