8. januar 2015

2015-visonen


Det ligger vist fint i slipstrømmen af min vision for 2014. Især nøjsomheden synes jeg, at jeg lykkedes meget godt med. Mere offline lige så.

Og jo ældre jeg bliver, jo mere finder jeg glæde i gentagelsen.

Bring it on!