18. november 2013

MARGINALISERINGSætter spørgsmålstegn i en lidt for bred margen:
Overflødig? Marginaliseret?
Ubeskyttet titel som skriveartist
alene i en digitaliseret manege.

Sætter udråbstegn i en lidt for løbsk verden,
hvor andre pisker en stemning op.
Men med hvilket formål?
I angst for at blive marginaliseret
eller blot at overse en digitalisering?