8. september 2013

VENTESAL

Tilværelsens ventesal
jeg.trækker.dit.nummer