9. oktober 2009

Karrieremål

I denne uge har jeg været på et meget berigende kursus i DJ-regi: "Karriereudvikling - bliv heldig med vilje".

Jeg kom hjem med et specifikt karrieremål og en konkret handlingsplan (samt meget træt hoved og krop! :-))

Mit aktuelle, konkrete og målbare karrieremål:

Efter endt barsel - efterår 2010 - at sidde i en fast stilling på en "humanistisk" arbejdsplads (dvs. en der tiltaler mig ud fra interessemæssige, etiske og/eller sociale bevæggrunde) med fleksible arbejdsrammer (flextid, hjemmearbejdsplads etc.), hvor mit selvstændige arbejde med at redigere (dvs. omstrukturere, korrekturlæse og forfine) tekster fylder min. 50 % af arbejdsdagen og resten af arbejdsdagen består af lige dele web- og skriveopgaver i samspil med andre. Jeg får en rimelig løn for dette (min. 30.000 kr/md + pension, hvis fuld tid). Og jeg søger en sådan stilling, fordi jeg tænder på at få tekster til at fungere og er født med en rød pen i hånden.